Training

Kijk naar die schelp. Er is altijd iets bijzonders te ontdekken.

Werken met plezier staat in mijn (onze) trainingen en workshops centraal. Potentie kunnen omzetten in effectieve daadkracht, is immers onlosmakelijk verbonden met het hebben van lol in wat je doet. Op mijn eigen niet-oordelende en humorvolle wijze speel ik in op wat zich in het nu aandient met oog voor doel en resultaat. Door snel verbinding te maken en een band op te bouwen, kan ik bovendien gemakkelijk in klare taal zeggen waar het op staat en waar het om gaat. Zo doende motiveer ik mensen om hun competenties en kwaliteiten daadwerkelijk in te zetten. Want ik wil écht bereiken dat iedereen de innerlijke inspiratie voelt om positief bij te dragen. Dat verhoogt immers het rendement voor zowel teams als organisaties en dat brengt tegelijkertijd meer (werk)plezier voor iedereen. En dat is waar het om gaat.

Kies uit de volgende unieke trainingen en workshops:

ActYourself  is een efficiënte en snelle methodiek om je innerlijke speelruimte te vergroten. Door te ervaren – dus zonder na te denken en te analyseren- ontdek je hoe het is om ander gedrag neer te zetten dan je gewend bent. Je leert als het ware een rol te pakken zonder een spel te spelen. Waarop je dat ‘nieuwe’ gedrag gemakkelijk kunt integreren in de dagelijkse praktijk. Wat voor werkelijk iedereen nuttig en zinvol is. Want elk mens heeft immers de wens in bepaalde situaties anders te kunnen reageren. Voor managers bijvoorbeeld betekent dat ze flexibeler worden in hun stijlen van leidinggeven. En wie van nature niet zo assertief is, kan gemakkelijker grenzen stellen en gevoelens uiten. Trainers en coaches levert de vergroting van speelruimte onder meer op dat ze hun professionele rol veelzijdiger kunnen invullen. Act Yourself workshops verzorg ik samen met Kees van Loenen.

Regie van Fantasie Voor teams of projectgroepen die geïnspireerd aan de slag willen met creatief denken, het genereren van ideeën en de succesvolle realisatie van concrete doelstellingen (in samenwerking met Edwin Kisman consultant en eigenaar van ScienceGraphics).

Ontmoet Verborgen Ikken Workshop die een snelle en creatieve manier biedt om persoonlijke keuzeprocessen te vergemakkelijken. Brengt gegarandeerd nieuwe perspectieven. Ook voor trainers, coaches en anderen die mensen begeleiden bij het maken van keuzes (ontwikkeld in samenspraak met Peter Peters, voorheen senior HRD/MD-adviseur en leermanager van talent aan de Universiteit Utrecht).

Improvisatietechnieken en veranderingsprocessen Voor iedereen die met veranderingen te maken heeft en voor mensen die verandertrajecten in organisaties professioneel willen begeleiden. Biedt inzicht in weerstanden en gereedschap om daar soepel en daadkrachtig mee om te gaan zodat er positieve beweging ontstaat.

Graag werk ik samen met Eric Elbertsen van Erasmus Training in Garmerwolde (samen ontwierpen we een leergang voor mensen die meer bewustzijn willen krijgen over hun eigen handelen) en met Antoinette van Reekum, Shine Academy (met haar verzorg ik onder andere trajecten voor professionele begeleiders over omgaan met rouw en verlies).

Naast bovenstaande specials zijn trainingen en workshops over de volgende onderwerpen en (onderling te combineren) thema’s mogelijk:

   • assertiviteit en weerbaarheid
   • authentiek en integer communiceren
   • werken vanuit persoonlijke kracht
   • emotionele en sociale intelligentie
   • plezierig en doelgericht samenwerken
   • mindfulness; aandacht richten en zijn in het nu
   • feedback geven en ontvangen
   • persoonlijke effectiviteit
   • conflicthantering
   • professionele gespreksvoering; respectvol en effectief communiceren
   • coachend leidinggeven en het coachen van collega’s

Neem gerust contact op om verder te praten over de mogelijkheden.

AANBEVELINGEN
“Ine is alert, toont respect voor ieders eigenheid en weet met een nuchtere constatering -of met een kwinkslag- de juiste snaar te raken.”
“Ik heb Ine ervaren als een zeer inspirerende trainer met een scherp inzicht in menselijk gedrag en onderlinge drijfveren.”
“Wijs mens met een groot hart en veel levenservaring.” “Ine Bimbergen is een geweldige trainer. Ik ging na elke bijeenkomst zeer positief naar huis.”
”Dank Ine voor hoe je mij op inspirerende wijze mijn persoonlijke kracht hebt laten ontdekken.”
(zie ook de aanbevelingen op LinkedIn).

KWALITEITSGARANTIE
Ik volg de beroepscode van het NVO2, de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden. Daarnaast heb ik nauwe samenwerkingsverbanden met diverse collega’s en trainingsacteurs, zodat we altijd maatwerk kunnen verzorgen. De lijst van trouwe opdrachtgevers, vaste relaties en referenties spreekt wat dat betreft voor zich.

'Werk vanuit persoonlijke kracht'